Kundeforholdet mellem kunden og Fri Fugl

relationship

Dette sker typisk på et møde, hvor Fri Fugl taler med både den placerede kandidat og kunde netop for at sikre, at alle de forventede krav og ønsker er blevet indfriet tilfredsstillende og succesfuldt for alle parter samt, at der den rette og positive udvikling for de involverede. ”Vi flytter succeser” og ”Vi skaber merværdi” for kandidat og kunde.

Krav, ønsker og forventninger fra kunden drøftes og defineres derefter klart og éntydigt inden assistancen og rådgivningen igangsættes.

Der udarbejdes en opgavebeskrivelse samt aftalebrev, der bekræftes skriftligt af både kunde og Fri Fugl.

Fri Fugl påtager sig udelukkende opgaver, som firmaet etisk kan forsvare, og hvor de nødvendige kompetencer er til stede i forbindelse med succesfuld opgaveløsning.

Fri Fugl løser gerne specielle og udfordrende opgaver af vidt forskellig karakter og på vidt forskellige geografiske destinationer. Opgaverne er ofte ”anderledes” og ikke standardpræget.

Vi sikrer altid stort og dybt opgavekendskab og opgave- samt procesforståelse for Fri Fugls forretningsprincipper, etiske retningslinjer og værdinormer gennem et grundigt informations-, kommunikations- og introduktionsforløb.

Fri Fugl er meget bevidste om at være åbne omkring selskabets koncepter og procedurer.

Fri Fugl evaluerer løbende processer og opgaveløsninger på baggrund af erfaringer og feedback fra vores kundeportefølje, kandidatemner og samarbejdsrelationer.

Fri Fugl arbejder med fortrolighedserklæringer, som blandt andet omfatter tavshedspligtsforhold og diskretion om alle kandidater, kunder og processer. Samtlige kandidater garanteres et professionelt forløb.

For Fri Fugl er det en selvfølge, at vi forpligter os til altid at være på forkant med udviklingen inden for selskabets forretningsområder, således at selskabet altid er i stand til at tilbyde de rigtige og de optimale løsninger til alle vores kunder samt professionel og etisk behandling af alle kandidater og alle potentielle kandidater.

I forbindelse med rekrutteringsopgaver præsenterer vi altid kun kandidater for kunden, såfremt kandidatens kompetencer objektivt vurderet matcher de opstillede krav og kompetencer for den konkrete stilling. Blandt andet er et af vores mottoer; ”Vi flytter altid kun succeser”. Løsningen er først en succesfuld løsning, når kunde, kandidat og konsulent i en treenighed har fået den rigtige og optimale løsning. 

Hovedregler for Fri Fugls måde at virke på, er at vi aldrig opsøger kandidater hos i vores kundeportefølje.

Fri Fugl laver altid opfølgning på alle ansættelser, typisk efter 1 måned, 3 måneder og 8 måneder.