Forhold mellem kandidatemne og Fri Fugl

relationship

Fri Fugl håber ligeledes, at kandidaterne løbende orienterer os om ændringer, der måtte have betydning for det enkelte kandidatemnes optagelse i emnebanken.

Fri Fugl bekræfter altid modtagelsen af enhver kandidats CV.

Forholdet mellem kandidat og Fri Fugl er altid baseret på åbenhed, ærlighed og tillid.
Fri Fugl behandler alle oplysninger om kandidater strengt fortroligt og anvender dem kun efter aftale i forbindelse med aktuelle opgaver, anvendes CV’et aftales dette på forhånd med kandidaten.
Fri Fugl respekterer kandidatens krav om fortrolighed og diskretion samt sikrer, at der ikke opstår situationer, der kan skade kandidaten på nogen som helst måde.
Fri Fugl accepterer altid en kandidats tilbagekaldelse af sit CV uden nærmere forklaring.